Massage bấm huyệt chân, masage lưng và đá nóng 80′ -Long Life Spa – www.cungmua.com

Phục hồi sức khỏe với gói massage bấm huyệt chân kết hợp masage lưng và đá nóng 80' tại Long Life Spa (391 Spa). Click xem thông tin tại đây: http://www.cungmua.com/massage-bam-huyet-chan-masage-lung-va-da-nong-80-long-life-spa_p8806.html?utm_source=Youtube&utm_medium=Youtube&utm_campaign=Youtube Discover A Lot More